CO JE TO OUTPLACEMENT?

Outplacement je proces účinné a profesionální pomoci zaměstnancům, kteří se ocitli v situaci ztráty zaměstnání nejčastěji z důvodů reorganizace společnosti, zrušení pozice, zavírání celé pobočky či závodu firmy. Outplacement nabízí svým propouštěným zaměstnancům jejich zaměstnavatel, který hradí náklady s touto službou spojené. Služba je pro propouštěné zaměstnance většinou zajištěna externím partnerem.

Outplacement:

  • je součástí dobrého řízení lidských zdrojů a moderního HR marketingu,
  • maximálně snižuje negativní vlivy propouštění,
  • udržuje dobré jméno zaměstnavatele na trhu,
  • motivuje pracovníky, kteří ve společnosti zůstali,
  • posiluje pozitivní vnímání společnosti jako zaměstnavatele,
  • je dobrou investicí do budoucnosti.

Outplacement, který může být připraven pro jednotlivce i větší skupinu, je profesionální péče o odcházející zaměstnance. Hlavním cílem je pomoci propuštěnému zaměstnanci, nebo propouštěné skupině zaměstnanců vyrovnat se s příslušnou situací a najít nové uplatnění na pracovním trhu. Outplacement může být aplikován na zaměstnance všech úrovní firmy – od dělnické profese až po vrcholový management. V České republice termín „outplacement“ nemá své stálé místo, neboť spousta firem ho neuplatňuje, přestože by si tím mohly vybudovat velice dobré jméno na trhu práce.

V rámci tohoto procesu společnost investuje své prostředky tak, aby měl propuštěný pracovník nejen finanční kompenzaci. Základní podstatou outplacementu je osobní kontakt propuštěného zaměstnance s odborným poradcem (konzultantem či psychologem), jehož úkolem je pomoci člověku zorientovat se na trhu práce a poradit mu při hledání pracovních příležitostí.

Úkolem specialisty, kterého si společnosti najímají na outplacement, je pomoc se sestavením životopisu a s přípravou na pohovor či výběrové řízení. Propuštěný pracovník díky konzultantovi získá praktické rady, motivaci a optimistické myšlení, což ho lépe naladí pro hledání nové pracovní pozice. Konzultant také pomůže propuštěnému najít vlastní silné stránky a prodat je na pracovním trhu.

Outplacement zajistí hladký průběh procesu propuštění, akceptaci a vyrovnání se s danou situací u odcházejících i zůstávajících zaměstnanců ve společnosti, neboť i ti poznají, že mají možnost pracovat u dobrého zaměstnavatele, který jim ve svízelné situaci maximálně pomůže.

PROCES OUTPLACEMENTU

Outplacement probíhá v několika krocích, které provází důležitý lidský faktor a opora. Z tohoto důvodu si zaměstnavatelé najímají specializované firmy, které pro ně outplacement vykonávají a pomáhají zorientovat se propuštěným pracovníkům v nové životní situaci.

Základem úspěšného pracovního pohovoru či přijímacího řízení je atraktivní a poutavý (ale pravdivý!) životopis, se kterým profesionál propuštěnému pomůže. Informuje o zdrojích, kde hledat pracovní nabídky a jak na ně reagovat. A nabídne také proškolení, jak se chovat na pracovním pohovoru.

Konzultant věnující se oblasti outplacementu by měl být empatický a částečně i psycholog, neboť musí reagovat na negativní reakce či pesimistické nálady uchazeče způsobené především stresem. A právě jako psychologická podpora by měl konzultant podat propuštěnému pomocnou ruku a poskytnout lidskou oporu, která je v tak těžké situaci důležitá.

Externí společnosti, které se věnují outplacementu, se vyznačují širokým portfoliem služeb v personalistice. K zaměstnavatelům přistupují individuálně a proces outplacementu sestavují přímo na míru, aby byl účinný a efektivní.

Odborník na outplacement sestaví program a časový plán procesu. Ale realizaci outplacementu předchází osobní schůzka se zástupcem společnosti, neboť k sestavení programu a časového plánu je nezbytné znát informace o firemní kultuře, složení týmu a důvodech propuštění. Společným cílem konzultanta a firmy je mluvit stejným jazykem směrem k zaměstnancům.

AKTÉŘI OUTPLACEMENTU

Propouštění zaměstnanců mívá velký vliv na vnímání firmy jako zaměstnavatele v regionu a na trhu, stejně jako na atmosféru uvnitř společnosti, která může vést i k poklesu produktivity práce. Těmto jevům mají předcházet opatření, která jsou v rámci outplacementu připravená. Do procesu outplacementu vstupují zaměstnavatel (HR manažer nebo liniový manažer), propouštěný zaměstnanec, zůstávající zaměstnanci a externí partner, který právě outplacement vede.

  • Pomoc zůstávajícím zaměstnancům

Odchod důležitých pracovníků z týmu může mít negativní dopad na odvedenou práci celého týmu. Z tohoto důvodu se pořádají různé aktivity v podobě teambuildingů a workshopů. Hlavním cílem je obnovit efektivní kooperaci v zůstávající pracovní skupině a poskytnout motivaci.

  • Pomoc zaměstnavateli

Outplacement vedený externí společností vede k tomu, aby propouštění mělo co nejmenší negativní dopad na chod organizace a aby byla zajištěna stabilní výkonnost a efektivita práce. Zároveň dochází k posílení image firmy jako dobrého zaměstnavatele, který má velice kladný vztah nejen k vlastním zaměstnancům, ale i k veřejnosti.

  • Pomoc liniovým manažerům

Výpověď většinou oznamují přímí nadřízení. Odborný konzultant připraví manažery na správný způsob sdělení informace o propuštění. Manažeři se naučí sdělovat negativní zprávy a ovládat krizovou komunikaci.

  • Pomoc propuštěným zaměstnancům

Profesionální poradce poskytuje informace užitečné při orientaci v nové situaci nezaměstnanosti a při hledání nového pracovního místa. Lidé, kteří při propouštění absolvovali komplexní program outplacementu, si lépe nachází pracovní uplatnění.

Recruit CZ

Jako tým profesionálních konzultantů a headhunterů pracujeme pod záštitou společnosti Recruit CZ a zajišťujeme služby vyhledávání pracovníků na místa vyššího a top managementu firem metodou přímého oslovení dle přesně definovaných potřeb klienta.

Recruit CZ působí stabilně na českém a slovenském trhu již od roku 2003. Máme zkušenosti s obsazováním top manažerských pozic rovněž v Polsku, Rakousku, Maďarsku a Rumunsku.

Kromě Employers Branding se věnujeme také službám: